Dla rodzica


JAK POMÓC DZIECKU RADZIĆ SOBIE Z WŁASNYMI UCZUCIAMI?


Child groomingdziałania podejmowane w celu zaprzyjaźnienia się i nawiązania więzi emocjonalnej z dzieckiem, aby zmniejszyć opory i później je seksualnie wykorzystać. Jest to mechanizm używany, by nakłonić dziecko do prostytucji czy udziału w pornografii dziecięcej.

Rodzicu!
Czy problem groomingu dotyczy twojego dziecka?
Co powinno Cię zaniepokoić?
Jak pomóc własnemu dziecku w takiej sytuacji?

– Zachęcam do zapoznania się z poradnikiem, który pomoże odpowiedzieć na te i inne pytania.
Rodzicu! – Bądź czujny!


Cyberprzemoc – to przemoc z użyciem urządzeń elektronicznych, najczęściej telefonu bądź komputera. Bywa określana także jako cyberbullying, nękanie, dręczenie, prześladowanie w Internecie.
Cyberprzemoc to – podobnie jak przemoc tradycyjna – regularne, podejmowane z premedytacją działanie wobec słabszego, który nie może się bronić
Rodzicu!
Czy problem cyberprzemocy dotyczy twojego dziecka?
Co powinno Cię zaniepokoić?
Jak pomóc własnemu dziecku w takiej sytuacji?

– Zachęcam do zapoznania się z poradnikiem, który pomoże odpowiedzieć na te i inne pytania.
Poradnik zawiera m.in.  materiały i  filmy które pomagają podjąć rozmowę
z dzieckiem na temat bezpieczeństwa w sieci. 


Szkodliwe treści w Internecie. Nie akceptuję, reaguję!

Młodym ludziom bardzo łatwo zetknąć się w sieci się z materiałami, które mają na nich szkodliwy wpływ i mogą zostawić ślad na ich psychice i więziach społecznych. O czym mowa? Chociażby o pornografii, filmach zachęcających do wulgarnych zachowań, poradach podszytych fałszywą troską, czy treściach, które namawiają do samookaleczania, a nawet samobójstw.

Wszystko o tym w poradniku dla rodziców:


Fomo to lęk przed odłączeniem od Internetu, obawa przed wypadnięciem z obiegu, potrzeba ciągłego trzymania ręki na pulsie bieżących wydarzeń. Może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, ale to nastolatki są na FOMO szczególnie podatne.

Rodzicu!
Czy problem Fomo dotyczy twojego dziecka?
Co powinno Cię zaniepokoić?
Jak pomóc własnemu dziecku w takiej sytuacji?

– Zachęcam do zapoznania się z poradnikiem, który pomoże odpowiedzieć na te i inne pytania.
Rodzicu! – Bądź czujny!