Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

Przewodniczący: Zuzanna Duszkiewicz kl.7

Z-ca: Magdalena Ćwięka  kl.7

Sekretarz: Aleksandra Janeczek kl.7

Skarbnik: Natalia Pająk kl.7

Opiekun: panimgr Gabriela Woźniak