Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego 2021/2022

Przewodniczący: Zuzanna Duszkiewicz kl.8

Z-ca: Magdalena Ćwięka  kl.8

Sekretarz: Aleksandra Janeczek kl.8

Skarbnik: Natalia Pająk kl.8

Opiekun: pani mgr Gabriela Woźniak