Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

       Przewodnicząca:  Agnieszka Adamczyk

       z-ca przew:  Katarzyna Kuraś

       sekretarz:  Katarzyna Kazimierz