Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

       Przewodnicząca:  Agnieszka Rajtar

       z-ca przew:  Katarzyna Kuraś

       sekretarz:  Bernadeta Wiącek – Szczęś