Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

       Przewodnicząca:  Agnieszka  Rajtar

       z-ca przew: 

       sekretarz: