Administracja

Pracownicy administracji:
pani Agnieszka Ćwięka

Pracownicy obsługi:
pan Stanisław Ciemięga
pani Sylwia Działo
pani Izabela Działowska
pani Halina Kaczmarczyk
pani Halina Kozik
pani Wiktoria Wiącek