Administracja

Pracownicy administracji:
pani Agnieszka Ćwięka

Pracownicy obsługi:
pan Stanisław Ciemięga
pani Małgorzata Borowiec
pani Izabela Działowska
pani Halina Kaczmarczyk
pani Halina Kozik
pani Wiktoria Wiącek

pani Katarzyna Mądry