Dyrektor

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Otałęży od 1 września 2006 roku jest pani mgr Halina Czerwiec