Plan lekcji dostępny dla każdego ucznia i rodzica w dzienniku elektronicznym