Doradztwo zawodowe


Poznaj zawody
https://epodreczniki.pl/a/klasy-vii-i-viii-szkol-podstawowych/DycT9ipQk

https://doradztwo.ore.edu.pl/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego/
https://epodreczniki.pl/a/preorientacja-i-orientacja-zawodowa/DpQ1p1wjh
https://mapakarier.org/paths

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022/2022

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022 w szkołach
ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest
Powiat Mielecki


Oferta edukacyjna w pozostałych publicznych szkołach ponadpodstawowych
z terenu Powiatu Mieleckiego na rok szkolny 2021/2022


Jak się dostać do szkoły ponadpodstawowej