Rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna w roku szkolnym 2022/2023

mgr Halina Czerwiec – dyrektor szkoły – geografia
Małgorzata Hocheker – edukacja wczesnoszkolna, muzyka
mgr Alina Konieczny – fizyka, chemia
mgr Magdalena Kułaga – Burghardt – język angielski, biblioteka
mgr Magdalena Piątek – oddział przedszkolny
mgr Lidia Płotnikiewicz – biblioteka, plastyka, technika, informatyka
ks. mgr Przemysław Lis – religia
mgr Magdalena Szęszoł – edukacja wczesnoszkolna
mgr Maksymilian Paluszek – język niemiecki
ks. mgr Kazimierz Skrzypek – religia
mgr Natalia Soboń – nauczyciel wspomagający, pedagog, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Monika Szafraniec – oddział przedszkolny
mgr Justyna Tęczar – oddział przedszkolny
mgr Renata Wacnik – j. polski
mgr Witold Wacnik – matematyka, informatyka
mgr Wiktoria Augustyn – nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny
mgr inż. Regina Wołowiec – nauczyciel wspomagający oddział przedszkolny
mgr Gabriela Woźniak – wychowanie fizyczne, wdż
mgr Agnieszka Zadrapa – edukacja wczesnoszkolna, logopedia, doradztwo zawodowe
mgr Bernadeta Zabrzeńska – język angielski, przyroda, biologia
mgr Janina Zięba – historia, język polski, wos