Rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024

mgr Halina Czerwiec – dyrektor szkoły – geografia
Małgorzata Hocheker – edukacja wczesnoszkolna, muzyka
mgr Alina Konieczny – fizyka, chemia
mgr Magdalena Kułaga – Burghardt – język angielski, biblioteka
mgr Magdalena Piątek – wychowanie przedszkolne
mgr Lidia Płotnikiewicz – plastyka, technika, informatyka
Magdalena Szęszoł – wychowanie przedszkolne
mgr Maksymilian Paluszek – język niemiecki
ks. mgr Tomasz – religia
mgr Natalia Soboń – nauczyciel wspomagający, pedagog, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Justyna Gumuła – matematyka
mgr Aleksandra Gronowska – język polski
mgr Joanna Pelc – edukacja wczesnoszkolna
mgr Kinga Walczak – nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny
mgr Barbara Wróbel – wychowanie przedszkolne
mgr inż. Regina Wołowiec – nauczyciel wspomagający
mgr Gabriela Woźniak – wychowanie fizyczne, wdż
mgr Agnieszka Zadrapa – edukacja wczesnoszkolna, logopedia, doradztwo zawodowe
mgr Bernadeta Zabrzeńska – język angielski, przyroda, biologia
mgr Janina Zięba – historia, język polski, wos