Rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021

mgr Halina Czerwiec – dyrektor szkoły – matematyka
mgr Jadwiga Burczy – oddział przedszkolny
Małgorzata Hocheker – edukacja wczesnoszkolna, muzyka
mgr Anna Kita – geografia
mgr Alina Konieczny – fizyka, chemia
mgr Mariola Miłoś – przyroda, biologia
Danuta Lasota – oddział przedszkolny
mgr Magdalena Piątek – oddział przedszkolny
mgr Lidia Płotnikiewicz – biblioteka, plastyka, technika, informatyka
ks. mgr Przemysław Lis – religia
Magdalena Szęszoł – edukacja wczesnoszkolna
mgr Maksymilian Paluszek – język niemiecki
ks. mgr Kazimierz Skrzypek – religia
mgr Natalia Soboń – nauczyciel wspomagający, pedagog, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Monika Szafraniec – oddział przedszkolny
mgr Renata Wacnik – j. polski
mgr Witold Wacnik – matematyka, informatyka
Wiktoria Augustyn – nauczyciel wspomagający
Regina Wołowiec – nauczyciel wspomagający oddział przedszkolny
mgr Gabriela Woźniak – wychowanie fizyczne, wdż
mgr Agnieszka Zadrapa – edukacja wczesnoszkolna, logopedia, doradztwo zawodowe
mgr Bernadeta Zabrzeńska – język angielski
mgr Janina Zięba – historia, język polski, wos