Historia

Historia szkoły w Otałęży sięga XIX wieku. Pierwsza szkoła powstała najprawdopodobniej w latach 1870-1880. Inicjatywa jej budowy wyszła z dworu Orle stanowiącego własność hrabiego Potockiego. Mimo wielu niepowodzeń administrator dworu Muszyński nie dał za wygraną i szkoła została wybudowana. W 1906 r. istniała tu szkoła jednoklasowa. Kilka lat później w roku 1912 wybudowano okazalszą szkołę, która przetrwała do roku 1989.

Jednak i ona nie zaspakajała potrzeb uczniów. Okazało się, że nie wystarcza dla współczesnych potrzeb. Dlatego też postanowiono, że powstanie nowa, większa szkoła. Budowa jej trwała 4 lata. Otwarcie miało miejsce 30.08.1987 r. Szkoła została wyposażona w nowy sprzęt i pomoce naukowe. Po dziś dzień uczniowie zdobywają wiedzę w jej murach.

Pierwszym nauczycielem Szkoły w Otałęży od jej powstania w XIX w. był nie znany bliżej Pan Kohman, którego rodzina pochodziła z Tarnowa. Po nim pracowali jako kierownicy:
Pan Frodyma i Pan Wrzośniowski.
Od roku 1918 szkołą kierował Pan Bolesław Krzyształowicz (brak wiadomości do którego roku) Do roku 1945 kierownikiem szkoły był Pan Władysław Sajdak (brak wiadomości od którego roku).
Od 1945 r. do 1972 r. Pan Kazimierz Czerwiński
Od 1972 r. do 1977 r. Pani Władysława Kaczmarczyk
Od 1977 r. do 1989 r. Pani Zofia Jaje
Od 1989 r. do 1997 r. Pan mgr Stanisław Misiak
Od 1997 r. do 2002 r. Pan inż. Klemens Ziomek
Od IV.2000 r. do VI. 2000 r. Pan mgr Witold Wacnik
Od 2002 r. do VIII. 2006 r. Pani mgr Bożena Machniak – Kosiba
Od IX. 2006 r. Pani mgr Halina Czerwiec

Historia Szkoły Podstawowej w Otałęży