Wycieczka kl. 7 i 8 do Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu i Państwowych Zakładów Lotniczych w Mielcu

W dniu 11 marca nasi najstarsi uczniowie w ramach realizacji doradztwa zawodowego odwiedzili Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej nr 2 w Mielcu oraz Polskie Zakłady Lotnicze (PZL Mielec) – siedzibę firmy przy ul. Wojska Polskiego 3.

Strażacy przeprowadzili praktyczną lekcję udzielania pierwszej pomocy. Każdy z uczniów miał okazję wziąć udział
w akcji ratunkowej z udziałem osoby poszkodowanej. Nauczyli się, jak najefektywniej zaangażować ludzi z tłumu do udzielania pomocy przed przyjazdem służb ratunkowych.
Następnie nasi uczniowie poznali szczegółowo aktualną ścieżkę edukacyjno-zawodową. Okazją ku temu były również indywidualne rozmowy ze strażakami, które potwierdzały ogromne zainteresowanie zawodem strażaka wśród naszych uczniów.

Z kolei podczas zwiedzania Zakładów Lotniczych uczniowie zobaczyli i zapoznali się z linią produkcyjną końcowego montażu wytwarzanych śmigłowców BLACK HAWK. Informacje przekazywane przez oprowadzającego przedstawiciela firmy wzbudziły, szczególnie wśród chłopców, ogromne zainteresowanie dziedziną lotnictwa i budowy maszyn lotniczych.


Organizatorami wycieczki były: Natalia Soboń i Gabriela Woźniak.