Być bezpiecznym w Internecie

Dzień Bezpiecznego Internetu jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Jego głównym celem jest propagowanie odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci, dbanie o cyfrowe bezpieczeństwo, unikanie potencjalnych zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.

W naszej szkole od wielu lat DBI staje się okazją do przybliżenia problematyki bezpieczeństwa w sieci. To także czas, który wykorzystujemy na promocję pozytywnego wykorzystania Internetu. W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI), obchodzony był 6 lutego. Z racji terminu ferii zimowych, w naszej szkole kampanię promującą odpowiedzialne korzystanie z sieci, realizowaliśmy w lutym i marcu. Uczniowie uczestniczyli w wielu inicjatywach, których celem było przede wszystkim podejmowanie i propagowanie działań dotyczących bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz dostarczenie wiedzy, jak pozytywnie wykorzystywać Internet.

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole wykonano następujące zadania:

– przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat zasad bezpieczeństwa w sieci;

– lekcje informatyki poświęcone tematyce zagrożeń w sieci oraz zasad bezpiecznego korzystania z niej;

– rozwiązywanie quizów i zagadek o bezpiecznym Internecie;

– obejrzenie filmików edukacyjnych z cyklu „Owce w sieci”, „Necio”, „3…2…1….Internet”;

– udział w lekcjach online organizowanych przez safertnternet.pl;

– wysłuchanie słuchowiska „Sieciaki – misja bezpieczny internet”;

– udział w projekcie edukacyjnym ,,Uczeń w sieci. Jak mądrze korzystać z Internetu” Uniwersytet Dzieci w Klasie;

– wykonanie gazetek tematycznych.

20 lutego odbyła się akademia szkolna, podsumowująca wszystkie działania i kolejny raz przypominająca o bezpiecznym korzystaniu z zasobów internetowych. Uczniowie klasy 3 przedstawili podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Przygotowali krótki skecz, podczas którego w zabawny sposób zwrócili uwagę uczniów, by nie ufać osobom poznanym w sieci, ponieważ nigdy nie wiemy, kto jest po drugiej stronie.
Następnie odbył się konkurs dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Chętni uczniowie losowali pytania o tematyce związanej z Internetem i próbowali udzielić na nie odpowiedzi.

Mamy nadzieję, że wszystkie zrealizowane działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa naszych uczniów
w sieci.