Podziękowanie dla firmy  Solbet SA Kolbuszowa

Miło nam poinformować, że Pan inż. Mieczysław Soboń Prezes

Zarządu, Dyrektor Naczelny firmy  Solbet SA Kolbuszowa

przekazał darowiznę rzeczową na rzecz naszej szkoły.

Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc.

        Dziękujemy!