Egzamin ósmoklasisty

Termin główny

język polski – 24 maja 2022 r.  (wtorek) – godz. 900

matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 900

język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r.(czwartek) – godz.900

Termin dodatkowy

 język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 900

matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 900

język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022r . (środa) – godz. 900

 Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz arkusze z egzaminu próbnego dostępne są  na stronie internetowej CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/