Dzień Bezpiecznego Internetu

Uświadamianie naszych uczniów o zagrożeniach płynących z nieumiejętnego korzystania z Internetu,  zachęta do poznawania nowych technologii , zdobywania wiedzy pamiętając o przestrzeganiu zasad kultury zachowań w Internecie, to ważne cele realizowane w naszej szkole.
W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu przypadał na 7 lutego i od tego dnia przez cały miesiąc nauczyciele, pedagodzy realizowali wiele działań profilaktycznych.
Podsumowanie działań odbyło się 16 marca w formie inscenizacji wykonanej przez koło teatralne pod kierunkiem Pani Renaty Wacnik. Odbył się również quiz sprawdzający wiedzę uczniów.
Uczniowie mieli również okazje zaprezentować i zaśpiewać popularną piosenkę: