“Komunikacja bez przemocy”.

Dnia 15 marca 2023 r. nasi uczniowie byli nie tylko widzami, ale i sami mieli okazję wziąć aktywny udział w występie zatytułowanym “Komunikacja bez przemocy”.
W trakcie przedstawienia przypominano uczniom znaczenie pojęć takich jak komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna, plotka, gest, konflikt oraz przemoc słowna.   Temat komunikacji bez przemocy  naszym młodszym widzom (klasy 1-4) został przedstawiony poprzez zestawienie dwóch zupełnie różnych sposobów komunikacji, tj. tych z czasów przeszłych, w których porozumiewano się bez telefonów komórkowych czy Internetu, oraz współczesnych, naszpikowanych coraz nowszymi technologiami. Uczniom została przekazana istotna kwestia – jak ważna i wyjątkowa jest bezpośrednia rozmowa z drugim człowiekiem wolna od wulgaryzmów, przemocy, oceniania czy pozbawiona empatii. Starszych uczniów aktorki Teatru Edukacyjnego zabierały w podróż wiodącą szlakami różnych form porozumienia. Zostały zaprezentowane problemy komunikacji tj. – co przekazujemy drugiej osobie i , w jaki sposób to robimy. Przekazywane w scenkach treści miały  na celu uświadomienie uczniom,  jak ważna w dzisiejszych czasach, jest umiejętność komunikacji interpersonalnej w sytuacjach, kiedy gdziekolwiek jesteśmy i z kimkolwiek rozmawiamy.
Istotne było również zwrócenie uwagi uczniów na problem przemocy słownej.