„Złap Słońce”

Relacja z pozalekcyjnych warsztatów manualnych dla uczniów starszych. W dniu 16 maja odbyły się kolejne zajęcia warsztatowe z cyklu „Złap Słońce”,  realizowane w ramach międzyszkolnego projektu „Mikołaj Kopernik – syn renesansu”. Celem zajęć było wykonanie przez uczniów modeli Układu Słonecznego. W tym dniu  gościliśmy również na zajęciach przedstawicieli instytucji, które finansowały realizację zadań projektu: panią Monikę Węgrzyn ze Starostwa Powiatowego w Mielcu, panią Barbarę Kopacz i  pana Ryszarda Brzozowskiego z Koła Gospodyń Wiejskich w Tuszymie, Sekretarza Gminy Czermin – pana Bogusława Pereta oraz panią Dyrektor Halinę Czerwiec. Podczas warsztatów uczniowie zaprezentowali szanownym gościom ostatni etap tworzenia Układu Słonecznego w formie mozaiki ceramicznej oraz model Układu Słonecznego zaprojektowany i wykonany na drukarce 3D. Warsztaty poprowadziła pani Lidia Płotnikiewicz, pod której opieką uczniowie mogli rozwijać twórcze pasje oraz poszerzyć wiedzę na temat dokonań Mikołaja Kopernika. Dziękujemy wszystkim gościom, zaangażowanym w pracę twórczą uczniom oraz pani Lidii Płotnikiewicz.