Wizyta Państwowej Straży Pożarnej z Mielca

19 maja w naszej szkole przywitaliśmy szczególnych gości, a mianowicie przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej z Mielca. Celem spotkania było zapoznanie z  tematyką bezpieczeństwa pożarowego, udzielnie lekcji podstaw pierwszej pomocy oraz przybliżenie pracy strażaka zawodowego, który jest autorytetem dla wielu naszych uczniów. Pierwsza część spotkania odbyła się na zewnątrz, gdzie uczniowie oraz nauczyciele mieli okazję do zapoznania się ze sprzętem wykorzystywanym podczas prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych. Wszyscy uczniowie byli bardzo uważnymi słuchaczami, a także chętnie dzielili się wiedzą, którą nabyli w trakcie nauki. Nie brakowało także bardzo istotnych pytań, m.in. o to, do jakich zdarzeń należy wzywać straż pożarną. Zwrócili szczególną uwagę na fałszywe wezwania, za które ponosi się odpowiednie konsekwencje. Druga część spotkania – bezcenna, to lekcja podstaw pierwszej pomocy. Uczniowie mieli okazję nauczyć się, co robić w sytuacji bycia świadkiem zdarzenia,  udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej oddychającej oraz osobie, która nie oddycha. Cenne ćwiczenia wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, użycie AED oraz pozycji bezpiecznej bocznej na pewno zostaną w pamięci naszym uczniom, za co serdecznie dziękujemy przybyłym do nas strażakom z PSP w Mielcu.