Rekrutacja 2024/2025

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 zobowiązani są złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego.

W/w dokument należy złożyć do 08 kwietnia 2024r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły.

Dokument można pobrać poniżej lub w szkole.