Pasowanie na ucznia

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to podniosłe i ważne wydarzenie w naszym szkolnym kalendarzu imprez. Tradycyjnie, jak co roku w październiku a dokładnie 26.10.2022 r. uczniowie klasy pierwszej rozpoczęli uroczystość występem artystycznym. Z wielkim zaangażowaniem  uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki, zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które już zdobyli, a oceniali je przedstawiciele Samorządu Szkolnego. Następnie złożyli uroczyste przyrzeczenie . Ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu, aktu pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej w Otałęży dokonała dyrektor szkoły- Pani Halina Czerwiec. Uczniów przywitała swoim programem kl.II oraz kółko teatralne, które przedstawiło sztukę ” Królewna Śnieżka na wesoło”.  Podczas ceremonii najmłodsi uczniowie otrzymali legitymacje szkolne oraz pamiątkowe dyplomy. Od tego momentu pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. Na zakończenie dzieci zostały obdarowane wspaniałymi prezentami ufundowanymi przez rodziców: kuferkami matematycznymi i rożkami ze słodyczami.  Po uroczystości  na pierwszaków czekał poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.