Dzień  Świadomości Zagrożenia Hałasem

W tym roku 25 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień  Świadomości Zagrożenia Hałasem. Święto to zapoczątkowano 1995 roku przez Ligę Niedosłyszących. W celu propagowania wiedzy na temat wszechobecnego hałasu w środowisku człowieka i jego szkodliwego wpływu na zdrowie oraz sposobów jego zmniejszania uczniowie klas ósmych przygotowali plakaty.Plakaty zostały omówione przez uczniów na lekcjach fizyki, a następnie umieszczone na gazetkach ściennych w klasach i na korytarzu. Plakaty mają uświadamiać, że hałas negatywnie wpływa na zdrowie.Jest to drugi największy problem ekologiczny po zanieczyszczeniu powietrza. Uczniowie dzięki tej akcji uświadomili sobie zagrożenia związane z hałasem i jak mu zapobiegać.