Dzień liczy Pi

14 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Liczba Pi to stała matematyczna określana jako stosunek długości okręgu do długości jego średnicy. Wynosi w przybliżeniu – 3,141592… Jest jedną z pierwszych odkrytych przez człowieka liczb niewymiernych. Liczba Pi bywa nazywana „ludolfiną”. Nazwa „ludolfina” pochodzi od imienia holenderskiego matematyka Ludolfa van Ceulena, który w 1610 roku obliczył wartość liczby Pi z dokładnością do 35 cyfr po przecinku. Zapis ten wyryto nawet na jego nagrobku.

Również w naszej szkole obchodziliśmy ten dzień. Uczniowie stworzyli liczbę Pi z origami modułowego (instrukcja pochodzi ze strony Orimatma) i zapoznali się z historią tej liczby.