Akademia z okazji uchwalenie Konstytucji 3 Maja

W coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole wpisany jest apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Chcąc przybliżyć uczniom naszej szkoły to ważne wydarzenie z historii naszego kraju, uczniowie  uczestniczący w zajęciach  kółka teatralnego przygotowali inscenizację Ciekawym pomysłem było przedstawienie scenki teatralnej nawiązującej tematycznie do wydarzeń z  przebiegu obrad Sejmu Wielkiego, a szczególnie z dnia 3 maja 1791 roku. Była to okazja do refleksji nad wydarzeniami sprzed 232 lat, do pielęgnowania patriotyzmu wśród najmłodszych oraz do przeżycia dumy z tego, że jest się Polakiem. Uczniowie zgromadzeni w szkolnym holu uważnie przysłuchiwali się wypowiadanym ze sceny słowom. Należy pochwalić  naszych uczniów za uczczenie tego święta strojem galowym, a zwłaszcza odpowiednim zachowaniem.