Zakończenie nauki przez uczniów klasy 8

W piątek 24 czerwca 2022 r. odbyła się uroczystość zakończenia nauki przez uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej w Otałęży. W wydarzeniu uczestniczyli: pani dyrektor, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie – absolwenci szkoły podstawowej – wychowankowie pani Haliny Czerwiec.Na zakończenie dołączył pan Wójt Gminny Czermin Sławomir Sidur. Młodzież pożegnała się ze szkołą częścią artystyczną. Nie obeszło się bez uśmiechów i łez wzruszenia.
Dyrektor szkoły w swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim za ośmioletnią naukę, gratulowała młodzieży wyników w nauce, a także życzyła wszystkiego dobrego na dalszej drodze edukacji. Szczególne słowa uznania skierowała pani dyrektor szkoły do rodziców, dziękując za okazane wsparcie i zaangażowanie oraz wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów: Marceliny Bator, Magdaleny Ćwięka, Zuzanny Duszkiewicz, Aleksandry Janeczek, Natalii Pająk, Bartosza Urbanka którzy wyróżnili się w nauce i zachowaniu.
Na szczególne uznanie zasłużył Bartosz Urbanek, który jest laureatem wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii. Za swoje osiągnięcia został nagrodzony nagrodą przez Wójta Gminy Czermin, który tę nagrodę wręczył.
Wszystkim ósmoklasistom zostały wręczone dyplomy ukończenia szkoły i medale przygotowane przez klasę siódmą.
Życzymy im powodzenia w szkołach ponadpodstawowych, do których się wybierają.