ZAJĘCIA SPORTOWE

W ramach projektu Olimpiada w Powiecie Mieleckimi podjętej współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich i Szkołą Podstawową w Tuszymie prowadzone były zajęcia sportowe dla klas 1-8 z wykorzystaniem sprzętu sportowego lekkoatletycznego zakupionego dzięki wsparciu finansowemu z Powiatu Mileckiego. Otrzymaliśmy 1000zł na zakup sprzętu. Uczniowie i młodzież mają możliwość doskonalić zdolności motoryczne, tak ważne, aby cieszyć się dobrą kondycją fizyczną i przede wszystkim zdrowiem.