Wystawa „ Złap Słońce”

W ostatnich tygodniach roku szkolnego  uczniowie mogli oglądać wystawę pt. „ Złap Sońce”. To ostatnie zadanie projektu pt. „Mikołaj Kopernik – syn renesansu”, finansowanego przez Zarząd Powiatu Mieleckiego oraz KGW Tuszyma. Na ekspozycji można zobaczyć efekty pracy uczniów w czasie pozalekcyjnych warsztatów, których celem było zdobycie wiedzy o wielkim astronomie oraz wykonanie własnego Układu Słonecznego. Uczniowie , którzy wcześniej poznali budowę Układu Słonecznego na zajęciach w Planetarium oraz w trakcie warsztatów wykonywali własny Układ Słoneczny techniką mozaiki ceramicznej oraz z wykorzystaniem druku 3D. Ograniczała ich tylko własna wyobraźnia i kreatywność. Powstałe modele pomogą młodszym kolegom poznać elementy wiedzy z astronomii, posłużą innym uczniom w trakcie zajęć z przyrody. Podobne warsztaty odbywały się w Szkole Podstawowej
w Tuszymie. Tu posłużono się inną techniką: wykonano modele z masy solnej.  Każda ze szkół przygotowała dokumentację fotograficzną, którą szkoły wymieniły się, aby podziwiać efekty swojej pracy. Taka forma pracy była okazją   do rozwijania talentów, pochwalenia się swoimi umiejętnościami, poznania dokonań Mikołaja Kopernika,  urozmaicenia lekcji, a przede wszystkim nauką poprzez  zabawę. Dziękujemy wszystkim opiekunom prowadzącym zajęcia, autorom projektu; Zarządowi Powiatu Mieleckiego, KGW Tuszyma, Dyrektorom Szkół  Podstawowych w Otałęży i Tuszymie: Pani Halinie Czerwiec i Mirosławowi Basarze za pomoc w realizacji projektu.

Zdjęcia z ZS Tuszyma