Wycieczka klas 4 – 7

Ojcowski Park Narodowy jest najmniejszym parkiem narodowym w Polsce, ale z pewnością należy też do najpiękniejszych!  Nasza wycieczka była wspaniałą okazją, by poznać to niezwykłą miejsce.

Krajobraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej zdominowany jest przez wapienne skały uformowane ręką Matki Natury w najbardziej niezwykłe kształty znajdujące odzwierciedlenie w równie zadziwiających nazwach, takich jak, Maczuga Herkulesa, którą podziwialiśmy na początku naszej wycieczki. Obejrzeliśmy z zewnątrz zamek w Pieskowej Skale, który niestety akurat jest remontowany. I poznaliśmy jego historię. Następnie pojechaliśmy do Ojcowa, gdzie zwiedziliśmy tamtejsze ruiny zamku, należącego do Szlaku Orlich Gniazd. Z kolei przeszliśmy spacerem do Groty Łokietka, której niezwykłe miejsca pokazywała nam przewodniczka. Niezwykłe kształty wapiennych skałek dawały wiele pola dla wyobraźni.