Warsztaty profilaktyczne„Jak być w dobrych relacjach w klasie i nie mieć problemów w adaptacją społeczną.”

Nauka strategii budowania pozytywnych relacji, empatii oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, które pomagają lepiej współpracować z rówieśnikami i tworzyć przyjazne środowisko, to cele warsztatów profilaktycznych które odbyły się w naszej szkole 9 października.
Uczestnikami byli uczniowie klas IV- VIII w dwóch grupach wiekowych po 3 godziny lekcyjne.
W ten sposób rozpoczęliśmy działania profilaktyczne związane z budowaniem samoświadomości i dobrostanu kondycji psychicznej naszych uczniów.
Warsztaty poprowadził Pan Arkadiusz Nepelski „BRAKUJĄCE LEKCJE”
Opiekunem była Natalia Soboń – Pedagog szkolny