Święto Wolontariatu

Mielecka Gala Wolontariatu to święto tych, którzy bezinteresownie podejmują działania na rzecz drugiego człowieka, aby czynić świat lepszym. Jej celem jest promocja wolontariatu w powiecie mieleckim, dzielenie się różnorodnością działań w życiu społecznym i prezentowanie różnych form wolontariatu oraz uznanie dla pracy wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego. 29 listopada 2023r. po raz drugi zorganizowano spotkanie wolontariuszy z powiatu mieleckiego. Głównym organizatorem uroczystości był poseł na Sejm Fryderyk Kapinos oraz Fundacja PROMETEO. Mielecka Galę swoją obecnością uświetniło wielu znamienitych gości, w tym wicemarszałek Stanisław Kruczek, który reprezentował marszałka Władysława Ortyla oraz prezes Caritas Polska – ksiądz Marcin Iżycki. Podczas gali dokonano podsumowania działań wolontariackich w powiecie mieleckim a najaktywniejszych nagrodzono. Cieszymy się podwójnie, wśród wyróżnionych jest:

W kategorii organizacji: Szkolne Koło Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Otałęży w składzie: Julia Rajtar, Justyna Rajtar, Kamila Adamczyk, Wiktoria Działowska, Weronika Adamczyk, Ilona Babiec, Karolina Wójtowicz, Jan Rajtar

W kategorii wolontariusz Powiatu Mileckiego: Gabriela Woźniak – opiekun SKW.

Jesteśmy dumni, że wśród nas są osoby, które z własnej woli, poświęcając wolny czas podejmują wiele zadań na rzecz innych, nie oczekując w zamian zapłaty i nagrody. Pod kierownictwem Pani Gabrieli Woźniak, przy wsparciu rodziców, kolegów Szkolne Koło Wolontariatu organizuje kiermasze, przeprowadza zbiórki, a pozyskane środki przekazuje na rzecz potrzebujących, miedzy innymi na rzecz Domu Dziecka w Skopaniu. Mielecka Gala Wolontariatu to okazja, by szczególnie docenić ich działania, ich zaangażowanie. DZIĘKUJEMY ZA SERCE, a serce to miłość. Warto dzielić się miłością, bo dzieląc się nią, mamy jej jeszcze więcej i warto być znakiem dla innych.