#Sprzątamy Dla Polski 

W tym roku szkolnym klasa V dołączyła do ogólnopolskiej V Edycji akcji Sprzątamy Dla Polski pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Uczniowie naszej szkoły chętnie włączyli się do tej akcji, po to by zadbać wspólnie o nasze środowisko. Zbierali śmieci w obrębie naszej placówki oraz przyległych do niej terenów zielonych.