Spotkania rodziców z wychowawcami

Spotkania rodziców z wychowawcami odbędą się według poniższego harmonogramu:
Klasa 2 – 23.11.2021 r. godzina 16:00 w sali nr 27
Klasa 3 – 23.11.2021 r. od 16:00 do 18:00 w sali nr 24
Klasa 4 – 23.11.2021 r. od 16:00 do 18:00 w sali nr 15
Klasa 5 – 23.11.2021 r. od 16:00 do 18:00 w sali nr 12
Klasa 6 – 23.11.2021 r. od 16:00 do 18:00 w sali nr 26
Klasa 7 – 23.11.2021 r. od 16:00 do 18:00 w sali nr 15
Klasa 8 – 22.11.2021 r. godzina 18:00 w sali nr 25

Proszę o zachowanie reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły (dezynfekcja rąk, maseczka zakrywająca usta i nos).