Przegląd Recytatorski

17 kwietnia w naszej szkole odbył się II etap międzyklasowego Przeglądu Recytatorskiego pod hasłem: „WIOSNA”, w którym wzięli udział uczniowie z klas: „O”, I, II i III.I etap miał na celu wyłonienie 3-4 przedstawicieli z każdej wymienionej wyżej klasy. W II etapie wiersze zaprezentowało 13 uczestników. Wszyscy artyści wspaniale recytowali przygotowane wiersze o wiosennej tematyce. Jury konkursowe szybko podjęło ostateczną decyzję i ogłosiło werdykt. Zostały przyznane następujące miejsca:

I miejsce – Roksana Borońska kl. II

II miejsce – Maja Leśniowska kl. „0”

III miejsce – Kacper Stefanowicz kl. „0”

Miłą niespodzianką było również przyznanie „nagrody publiczności”, którą otrzymał Bartosz Rugała z kl. I.

Konkurs przypadł do gustu uczestnikom, publiczności, a także organizatorom – wychowawcom poszczególnych klas, dlatego wspólnie podjęto decyzję o corocznym kontynuowaniu tego rodzaju przeglądów recytatorskich.