PRELEKCJA DLA RODZICÓW

W dniu 16 listopada podczas spotkania z rodzicami miała miejsce prelekcja pani mgr Anny Tomczyk – prezes Mieleckiego Stowarzyszenia Pomocy i Wsparcia „Rozwiązanie”.
Pani Anna ma duże doświadczenie w pracy pedagoga oraz w pracy socjalnej i społecznej, m.in. jako kurator rodzinny i pracownik pomocy socjalnej.
Celem wystąpienia było przybliżenie rodzicom aktualnych przepisów prawa, dotyczących wzmocnienia ochrony praw osób doświadczających przemocy w bliskich związkach.
Prelegentka udzieliła również wielu ważnych wskazówek i porad dotyczących procesów wychowawczych i związanych z tym obowiązków rodzicielskich.