Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje gminne

21 kwietnia 2022 roku w Czerminie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Konkurs ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności oraz ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Organizatorem OTWP jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie regulaminu OTWP jury eliminacji gminnych gminy Czermin w składzie:

1. st. kpt. Andrzej Kukliński – przewodniczący,

2. wiceprezes – naczelnik OSP w Czerminie Tomasz Zając – sekretarz,

3. Wójt Gminy Czermin Sławomir Sidur – członek,

4. Paweł Rec – członek.

Naszą szkołę reprezentowało 6 uczniów z kl.8 – Natalia Pająk, Kacper Owcarz, Aleksandra Janeczek, Magdalena Ćwięka, Zuzanna Duszkiewicz, Bartosz Urbanek.
Gratulujemy Aleksandrze Janeczek osiągnięcia wysokiego wyniku i zakwalifikowania się do eliminacji powiatowych.

Szczegóły pod linkiem:  https://www.facebook.com/urzadgminyczermin.ug