Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy Wielka Liga Czytelników

Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym „Wielka Liga Czytelników”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1–8 szkół podstawowych, podzielonych na 3 kategorie wiekowe. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie zgłaszają się do p. Magdaleny Burghardt-Kułagi. Otrzymują formularz zgłoszeniowy, który wypełnia rodzic/opiekun prawny i podpisany zwraca do biblioteki.

Etap szkolny trwa do 1 marca 2024. Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają sprawności poprzez czytanie książek wskazanych przez bibliotekarza (20 tytułów do wyboru). Rozwiązują przygotowane do lektur testy i otrzymują sprawność – wymagane jest uzyskanie 80% pkt za test. Każdy test można rozwiązać tylko raz! Na tym etapie, uczestnicy mogą rozwiązywać testy w domu. Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami. Rodzice/opiekunowie mogą pomagać w rozwiązywaniu zadań, ale nie mogą wypełniać testu za dziecko.

Uczestnicy, którzy zdobędą minimum pięć sprawności przystępują do etapu drugiego – testu półfinałowego w dniu 14 marca 2024r.

Ogólnopolski finał odbędzie się 9 maja, będzie miał formę drużynowego testu online (drużyna to trzech uczniów z poszczególnych kategorii wiekowych z najwyższą liczbą punktów).
Więcej informacji na temat konkursu na stronie www.wielkaliga.pl

Udział w konkursie jest bezpłatny. Prosimy Rodziców o wspieranie dzieci poprzez wspólne czytanie oraz o motywowanie do dodatkowych działań pozalekcyjnych.