Od 31 maja 2021r. wszystkie klasy pracują w trybie stacjonarnym!

31 maja 2021 r. wracamy do nauki w trybie stacjonarnym we wszystkich oddziałach.

Wszystkie zajęcia realizowane będą zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Zajęcia odbywać się będą w reżimie sanitarnym zgodnie z obowiązującymi procedurami. Uczestniczą w nich tylko uczniowie zdrowi.

Dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek po Bożym Ciele) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.