Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia w szkołach w systemie zdalnym

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 20 grudnia 2021 r do 09 stycznia 2022r. ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych.

W związku z powyższym informuję, że:

1) W dniach 20 – 22.12 2021 .r oraz 3 – 5.01. 2022 r. uczniowie klas I – VIII uczą się zdalnie z wykorzystaniem platformy TEAMS zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami.

2) Dzień 07.01.2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas I – VIII zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Nr 9/2021 z dnia 23 września 2021 r.

3) Oddziały przedszkole w określonym rozporządzeniem terminie pracują stacjonarnie zgodnie z rozkładem zajęć.

Halina Czerwiec

dyrektor szkoły