Nasza szkoła ma nową pracownię komputerową

Firma Laear Corporation Poland II Oddział w Mielcu przekazała naszej szkole w formie darowizny 16 sztuk komputerów stacjonarnych. Przekazane komputery zostały zainstalowane w pracowni komputerowej i zastąpiły dotychczasowe, które służyły uczniom od roku 2007 i w niewielkim stopniu zaspokajały potrzeby edukacyjne uczniów i umożliwiały realizację programów nauczania. Dzięki wsparciu Firmy Lear nasi uczniowie mogą efektywnie rozwijać kompetencje cyfrowe, a lekcje stały się atrakcyjniejsze.

DZIĘKUJEMY!