„Miejsce Ziemi w Kosmosie” – warsztaty w planetarium

Kolejnym zadaniem zrealizowanym w naszej szkole w ramach projektu Mikołaj Kopernik, syn renesansu były warsztaty w planetarium, które odbyły się w dniu 9 maja. Uczniowie klas 1- 8 mieli możliwość obejrzenia filmu „Magic Glob”. W trakcie warsztatów uczniowie poznali założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, a mianowicie zobaczyli powstanie Układu Słonecznego i jego planet, odwiedzili je w kolejności od Słońca, poznali teorię geocentryczną i heliocentryczną, ruch wirowy Ziemi i następstwa, ruch obiegowy Ziemi i następstwa, w tym bardzo rozbudowane wytłumaczenie powstawania pór roku, łącznie  nachyleniem Ziemi pod kątem  i energią jaką słońce przekazuje w danym okresie .Była to doskonała lekcja wpisująca się w obchody roku, którego patronem jest Mikołaj Kopernik. Zajęcia te finansował Zarząd Powiatu Mieleckiego.