Laptopy dla klasy 4.

W dniu 26 września 2023r. uczniowie klas 4 otrzymali laptopy. Wyposażeniu uczniów w sprzęt komputerowy było możliwe dzięki podpisaniu przez Prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów. Laptopy zostały zakupione przez Ministra Cyfryzacji i przekazywane rodzicom uczniów za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę – Gminę Czermin

Zgodnie z przepisami ustawy sprzęt przekazany uczniowi stanowi własność jego rodziców. Nie może być on przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat od dnia przyjęcia go na własność.