Gminny Konkurs Plastyczny “Mój dom, moja rodzina, mój świat”

Gminny Konkurs Plastyczny “Mój dom, moja rodzina, mój świat” został zorganizowany
przez Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień.
W konkursie mogli wziąć udział uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Czermin w kategoriach wiekowych:

Kategoria wiekowa: przedszkole
I miejsce – Maja Leśniowska – Szkoła Podstawowa w Otałęży
II miejsce – Kacper Stefanowicz – Szkoła Podstawowa w Otałęży
III miejsce – Lena Misiak – Szkoła Podstawowa w Otałęży
Wyróżnienia
Antoni Ćwięka– Szkoła Podstawowa w Otałęży

Kategoria wiekowa: klasy I-III szkoły podstawowej

I miejsce – Bartosz Murdza – Szkoła Podstawowa w Otałęży
III miejsce – Wojciech Kazimierz – Szkoła Podstawowa w Otałęży

Wyróżnienia
Roksana Borońska – Szkoła Podstawowa w Otałęży
Aleksandra Kilian – Szkoła Podstawowa w Otałęży

Kategoria wiekowa: klasy IV-VI szkoły podstawowej

I miejsce – Roksana Obara – Szkoła Podstawowa w Otałęży
II miejsce – Kacper Kaczmarczyk – Szkoła Podstawowa w Otałęży
III miejsce – Julia Rajtar – Szkoła Podstawowa w Otałęży

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, uczestnikom i nauczycielom. Życzymy dalszych artystycznych sukcesów.