Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2021 r. w naszej szkole świętowaliśmy wspólnie Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji cała społeczność szkoły wzięła udział w uroczystej akademii. W części oficjalnej głos zabrała Pani dyrektor , która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń Polaków. Potem odbyła się część artystyczna w wykonaniu kl.3. Po niej odbył się konkurs dla uczniów mający na celu rozpoznanie nauczycieli z okresu szkolnego z zaprezentowanej prezentacji. Na zakończenie uczniowie z Samorządu szkolnego wręczyli  wszystkim pracownikom szkoły symboliczną różę.