Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole wpisany jest apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Chcąc przybliżyć uczniom naszej szkoły to ważne wydarzenie z historii naszego kraju, klasa VI przygotowała specjalny program. Była to okazja do refleksji nad wydarzeniami sprzed 231 lat, do kształtowania patriotyzmu wśród najmłodszych oraz do przeżywania dumy z tego, że jest się Polakiem.

Uczniowie zaprezentowali rozmowę pomiędzy książkami w bibliotece, opowiadającą o tych wydarzeniach, o miłości do Ojczyzny i o Konstytucji. Uczniów  klasy 6 wsparły dzieci z przedszkola, które zaprezentowały przygotowane wraz ze swoimi paniami piosenki. Nie byłoby tego święta, gdyby nie ci, co podsunęli myśl, aby stworzyć „cud majowy”. Byli to: król Stanisław August Poniatowski, marszałek Stanisław Małachowski, Ignacy i Stanisław Potoccy oraz Hugo Kołłątaj, Józef Wybicki, Stanisław Staszic. Wszyscy oni na Sejmie Czteroletnim 3 Maja 1791 r. uchwalili ustawę zwaną Konstytucją 3 Maja. Mimo, że obowiązywała zaledwie 15 miesięcy, przeszła do historii jako  jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszej Ojczyzny.