250 rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej

18 października 2023r to szczególny dzień w naszej szkole, dzień obchodów 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej (Komisji nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającą) – centralnego organu władzy oświatowej w Polsce, zależnej tylko od Króla i Sejmu. Powołanie KEN miało miejsce 14 października 1773roku w Rzeczpospolitej Obojga narodów przez Sejm Rozbiorowy, na wniosek Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Na okoliczność tej tak ważnej rocznicy, przygotowana została tematyczna gazetka dotycząca historii powstania KEN i jej głównych założeń, dostępna dla wszystkich uczniów, pracowników szkoły i rodziców.

W dniu 18 października odbyła się uroczysta akademia, w której udział wzięli zaproszeni goście: Wójt Gminy Czermin – Pan Sławomir Sidur, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Czerminie – Pan Jarosław Ćwięka, emerytowani pracownicy Szkoły Podstawowej w Otałęży i Ziempniowie.

Akademię przygotowali uczniowie klasy III oraz szkolne koło teatralne, w czasie której na tle wydarzeń historycznych przedstawiono rozwój edukacji w naszym kraju oraz w humorystyczny sposób obecne szkolne realia. Uzupełnieniem bogatych treści była przygotowana w oparciu o zapisy kronik szkolnych prezentacja multimedialna przedstawiająca historię naszej szkoły od czasów jej powstania aż do chwili obecnej. W historię tę wpisuje się wieloletnia tradycja pasowania nauczycieli. Tak też było i w tym roku. Samorząd Uczniowski przeprowadził krótki egzamin teoretyczno – praktyczny, w czasie którego nauczyciele rozpoczynający pracę w naszej szkole musieli wykazać się umiejętnościami niekoniecznie pedagogicznymi. Z wszystkimi zadaniami świetnie sobie poradzili, więc Pani Dyrektor dokonała aktu pasowania przyjmując w poczet Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Otałęży nauczycieli: Aleksandrę Gronowską, Justynę Gomułę, Barbarę Wróbel i księdza Tomasza Starca.

Dzień 14 października to obecnie Dzień Edukacji Narodowej, stąd też symboliczny kwiatek i wiele serdecznych życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły ze strony uczniów, Dyrektora szkoły oraz Wójta Gminy Czermin.

Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy herbacie i ciasteczku obecnych i emerytowanych pracowników szkoły, spotkaniem trzech pokoleń. Tematów do rozmów nie brakowało, były wspomnienia, serdeczne rozmowy, porównania – jak było a jak jest w dzisiejszej szkole. Całej uroczystości towarzyszyła radosna atmosfera, a rozstaniu obietnica ponownego spotkania za rok.