Rada Rodziców

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 

       Przewodnicząca:  pani Beata Klich

       z-ca przew:  pani

       sekretarz:  pani