Ogłoszenia         REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ      

                                W OTAŁĘŻY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Otałęży z dnia 24.01.2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Regulaminu Rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Otałęży na rok szkolny 2019/2020.
Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Otałęży na rok szkolny 2019/2020.
   

Do pobrania deklaracje

      
                                                                                             29 lutego 2019 r.


Ogłoszenie o likwidacji Uczniowskiego Klubu Sportowego " Żwirki"

przy Szkole Podstawowej w Otałęży

                                                                                             2 stycznia 2019 r.