Dokumenty szkołyDodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

        pobierz  


Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

    pobierz  


Regulamin szkolnego konkursu "Najlepszy uczeń"

    pobierz     


Ogólne Warunki Ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci