Administracja i obsługa szkoły

 

Pracownicy administracji:
pani Agnieszka Ćwięka
Pracownicy obsługi:
pani Sylwia Działo
pani Halina Kozik
pani Halina Kaczmarczyk
pani Izabela Działowska
pan Stanisław Ciemięga