Strona główna

Klauzula dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art.13 RODO

     

                 

 


 

 

                                                                                                    20 stycznia 2021 r.

 Szkolne Koło Wolontariatu działające w naszej szkole otrzymało serdeczne podziękowanie za zorganizowanie zbiórki artykułów spożywczych, chemii, odzieży, zabawek dla podopiecznych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu. A my SKW pragniemy podziękować wszystkim ludziom dobrej woli: uczniom, rodzicom, pracownikom szkoły, nauczycielom, którzy wsparli naszą akcję. Ilość zebranych produktów przerosła nasze oczekiwania. Dzięki Waszej pomocy, zaangażowaniu mogliśmy sprawić radość dzieciom. DZIĘKUJEMY!!!

    

                                                                                     20 stycznia 2021 r.


Informacja o organizacji nauki w Szkole Podstawowej w Otałęży

od 18 stycznia 2021r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Od 18 do 31 stycznia 2021 r. organizacja nauki w szkole odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1. Nauka w klasach I-III odbywa się stacjonarnie zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
2. Organizacja nauki stacjonarnej odbywa się w reżimie sanitarnym – obowiązują procedury bezpieczeństwa w szkole wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Szkoły: nr 10/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. oraz nr 13/2020 z dnia 02 października 2020 r.
3. Dla uczniów klas I-III organizowana jest opieka świetlicowa zgodnie z planem pracy świetlicy szkolnej.
4. Nauka w klasach IV – VIII nadal odbywa się zdalnie.
5. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zajęcia odbywać się będą w szkole wg dotychczasowego harmonogramu.
6. Dla uczniów klasy VIII organizowane są konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych wg dotychczasowego harmonogramu.
7. Stołówka szkolna pracuje normalnie – uczniowie realizujący naukę w trybie stacjonarnym korzystają z żywienia wg dotychczasowych zasad.

                                                                                                                   Dyrektor Szkoły Szkoły
                                                                                                                             Halina Czerwiec

                                                                                         15 stycznia 2021 r.


Bezpieczne ferie zimowe

                                                                              1 stycznia 2021 r.


Nadchodzący Nowy Rok niech niesie ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy Wam życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. Wszystkiego najlepszego. Wszelkiej pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń.

 


                                                                           31 grudnia 2020 r. 


 Świąt prawdziwie świątecznych, ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz, jaśniejących pierwszą gwiazdką. Niech z nut świątecznych zapachów powstanie najpiękniejsza kolęda i czarem swej melodii spełni Wasze marzenia.

 

 

                                                                           22 grudnia 2020 r. 


          Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

                                                               Więcej tutaj

                                                                                       17 grudnia 2020 r. 


Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie zapraszają do wzięcia udziału w ELIMINACJACH GMINNYCH OGÓLNOPOLSKIEGO STRAŻACKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO organizowanego przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zarządy Oddziałów Związku.
Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją
w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ekologii, tradycją i życiem strażaków oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.
Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z podziałem na kategorie:
- I grupa – przedszkola,
- II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV,
- III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII,
- IV grupa – szkoły ponadpodstawowe,
- V grupa – osoby dorosłe.
Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie:
- malarstwa,
- rysunku,
- grafiki,
- tkactwa,
- rzeźby,
- metaloplastyki itp.
Nie będą oceniane prace przestrzenne i zbiorowe. Format pracy jest dowolny.
Każdy uczestnik przekazuje na konkurs od 1 do 3 prac plastycznych, które na odwrocie powinny zawierać kartę zgłoszenia (załącznik nr 1).
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie Karty Zgłoszenia oraz podpisanie klauzul informacyjnych RODO.
Na prace czekamy w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Czerminie (39-304 Czermin 469) od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 najpóźniej do dnia 10 stycznia 2021 roku.
Szczegółowe informacje w Regulaminie.
Nagrody za rok 2020 będą rozdane przy rozstrzygnięciu obecnej edycji konkursu.

Regulamin


                                                                                            8 grudnia 2020 r. 


Szkolne Koło Wolontariatu zwraca się z prośbą o wsparcie akcji SZLACHETNA PACZKA, w tym roku zebrane produkty zawieziemy do DOMU DZIECKA W SKOPANIU. Potrzebują podstawowych środków czystości, artykułów szkolnych i spożywczych, a także mile widziane zabawki. Zbiórkę organizujemy od 3 grudnia do 11 grudnia (piątek). Produkty można przynosić do szkoły (pierwszy korytarz przy drzwiach) i wrzucać do skrzynki w godzinach od 7:00 do 16:00. Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję składamy serdeczne podziękowania.

                                                                                                            4 grudnia2020 r. 


1   2


Aktualizacja 23-stycznia-2021

 

 

Szkoła Podstawowa w Otałęży realizuje projekty: